Những trường hợp được đổi trả hàng tại ShipMy


Khi ShipMy nhận được đơn hàng từ khách hàng, chúng tôi cam kết mua đúng sản phẩm quý khách đã đặt qua link được gửi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp rủi ro, chúng tôi có thể áp dụng một số chính sách đổi trả hàng để đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng.

1.        Trường hợp nếu do lỗi của seller:

Chúng tôi cam kết mua sản phẩm từ đường liên kết mà khách hàng đã cung cấp. Trong tình huống sản phẩm gặp lỗi, hỏng hoặc sai sót do seller hoặc nhà cung cấp cung cấp hàng sai, thiếu hoặc nhầm, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thiết lập liên lạc với seller để giải quyết vấn đề này.

  • Nếu seller không đồng ý đổi trả hàng: Trong trường hợp thương lượng giữa khách hàng và seller không thành công, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm.
  • Nếu seller đồng ý đổi trả hàng: ShipMy sẽ tổ chức vận chuyển sản phẩm này về Mỹ để tiến hành quá trình đổi trả, và chi phí vận chuyển sẽ do khách hàng thanh toán.

2.        Trường hợp nếu do lỗi vận chuyển:

Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra tình huống hàng hóa bị mất mát, hỏng hoặc bể vỡ do vận chuyển, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp giải quyết tùy thuộc vào mức độ thiệt hại:

  • Với dịch vụ mua hộ, nếu hàng hóa không đến tay khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc của khách hàng.
  • Với dịch vụ vận chuyển hàng, nếu hàng hóa bị mất mát hoặc thất lạc, chúng tôi sẽ bồi thường lên đến ba lần phí vận chuyển. Nếu khách hàng đã mua bảo hiểm, chúng tôi sẽ hoàn trả 100% giá trị đơn hàng.
  • Đối với hàng hóa bị bể vỡ hoặc sứt mẻ, chúng tôi sẽ thương lượng với khách hàng để xác định mức đền bù phù hợp với mức thiệt hại.